bbi-large

ARIA Šoping centar

Nekada BBI Centar, a sada pod novim nazivom ARIA je moderni šoping centar u Sarajevu. Sadržava prodajne prostore renomiranih robnih marki, salone, restorane i garažu za posjetioce. 

Sec One je učestvovao u instalaciji sistema tehničke zaštite tokom izgradnje BBI Centra. Ugrađeni su najsavremeniji protuprovalni i vatrodojavni sistemi, video nadzor sa nadozornim centrom i sistem upravljanja liftovima. Otvorenjem BBI Centra počinje i primjena usluge fizičke zaštite 24 sata i dodatne mobilne intervencije. Sec Oneove usluge i procjena rizika kontinuirano podliježu detaljnoj analizi i ponovnoj verifikaciji kako bi klijent imao uslugu koja je u skladu sa trenuntim potrebama. U cijelom periodu saradnje zadatak Sec Onea je bio unaprijediti sisteme zaštite i prilagoditi uslugu promjenama koje su nastale. Snaga Sec Onea leži u fleksibilnosti koja se temelji na globalnom znanju i mogućnosti ulaganja u najnovije sisteme opreme za zaštitu koje ugrađujemo na objektima naših klijenata.

“Naša kompanija razvija i upravlja nekretninama vrhunske kvalitetete, pri tome stvarajući trajnu vrijednost za naše kupce, zaposlenike, posjetioce, lokalnu zajednicu, ali i naše dioničare. Postavljamo visoke standarde kod svakog novog projekta, bilo da se radi o materijalima prilikom izgradnje nekretnina, odabirom brendova koji će se naći u našem BBI Centru, uslugom koju pružamo u našem “client care sektoru” pa stoga i očekujemo visoke standarde usluga naših saradnika i poslovnih partnera.

Agencija Sec One prati naš rad od samog otvorenja BBI Centra 2009. godine. Svojim profesionalnim pristupom uspostavili smo saradnju koja svakodnevno donosi ugodnu i sigurnu atmosferu u našem šoping Centru. Sec One brine o sigurnosti naših kupaca, posjetioca,  uposlenih u prodajnim prostorima i uredima. Uposlenici Agencije Sec One obezbjeđuju prodajne prostore putem video nadzora, fizičkim obezbjeđenjem, alarmnim sistemima i vatrodojavom,” izjavila je Selma Čolić – Kujović, PR Manager BBI Centra.

Dio BBI Centra su i uredske prostorije koje se protežu do 10. sprata. Za izgradnju i koncept BBI Centra zaslužan je investitor BBI Real Estate d.o.o. Sarajevo.