Osnovni podaci

Sva naša preduzeća se nalaze na adresi Bačići 3, 71 000 Sarajevo, a možete nas pozvati na broj telefona +387 33 789 000.

Radno vrijeme administracije je od 8 do 17 sati od ponedjeljka do petka. Dojavno-operativni centar radi 24 sata 365 dana u godini.

SEC ONE GROUP d.o.o. Sarajevo je osnivač agencija za zaštitu: SEC ONE d.o.o. i SEC ONE MOBILE d.o.o. Sarajevo.

SEC ONE GROUP d.o.o. Sarajevo

Sudsko rješenje: 065-0-Reg-11-001720
ID: 4201060260001
PDV: 201060260001

Računi u bankama:
Raiffeisen banka
1610000053830064
UniCredit banka
3389002200030917
Intesa Sanpaolo banka
1549222001960830

SEC ONE Agencija za zaštitu imovine i ljudi d.o.o. Sarajevo

MBS: 1-11315
ID: 4227417480004
PDV: 227417480004

Računi u bankama:
Raiffeisen banka
1610200035990008
Unicredit banka
3389002210146950
IntesaSanpaolo banka
1549222001968590
BBI banka
1410010001591644

SEC ONE MOBILE Agencija za zaštitu imovine i ljudi d.o.o. Sarajevo

MBS: 65-01-0358-10
ID: 4201582390002
PDV: 201582390002

Računi u bankama:
Raiffeisen banka
1610000088770046
Unicredit banka
3383202250282154
IntesaSanpaolo banka
1540012000412055