Često postavljana pitanja

Prijavu za posao možete:

 1. poslati na e-mail ljudski.resursi@secone.ba,
 2. donijeti na recepciju centralnog ureda SEC ONE GROUP u Sarajevu, Bačići 3 ili u neku od poslovnica.

Certifikat za obavljanje poslova čuvara/zaštitara i tehničara regulišu entitetski zakoni.

Ukoliko ste zainteresovani za polaganje obuke za sticanje Certifikata za fizičku ili tehničku zaštitu, sve informacije možete dobiti u nadležnom MUP-u prema mjestu vašeg prebivalista. Tu trebate preuzeti i Zahtjev za sticanje prava na obuku. Prilikom preuzimanja Zahtjeva za sticanje prava na obuku, na istom dokumentu se nalazi spisak neophodne dokumentacije koju je potrebno predati za pokretanje procesa.

Nakon što dobijete Rješenje da ste stekli pravo na obuku (koje vam treba doći na kućnu adresu), Policijska akademija u Sarajevu, odnosno Banja Luci, vas poziva na obuku. Obuka se organizuje periodično ovisno o broju prijavljenih kandidata.

Nakon uspješno završene obuke i izdavanja Certifikata (Ovlašćenje za obavljanje poslova fizičke ili tehničke zaštite za RS), možete se prijaviti za posao čuvara/zaštitara ili tehničara u agencijama za zaštitu SEC ONE GROUP na teritoriji cijele BiH.

Ukoliko posjedujete Certifikat/Ovlašćenje za obavljanje poslova fizičke zaštite možete raditi na slijedećim radnim mjestima:

 1. fizička zaštita objekata
 2. interventni-mobilni timovi
 3. transport novca i vrijednosti

Ukoliko posjedujte certifikat tehničke zaštite, možete raditi na pozicijama:

 1. operater u dojavnom centru
 2. tehničar-instalater.

Ne. Prema zakonima u F BiH i RS ne može niko obavljati poslove zaštitara/čuvara, niti tehničara bez certifikata/ovlašćenja koje izdaju nadležna ministarstva unutrašnjih poslova.

U skladu sa zakonima koji regulišu oblast privatne zaštite, ukoliko ste zainteresovani da radite u agenciji za zaštitu na teritoriji F BiH kao čuvar ili tehničar, morate ispunjavati sljedeće uslove:
 1. biti državljan Bosne i Hercegovine,
 2. imati certifikat za obavljanje poslova fizike ili tehničke zaštite koje izdaje F MUP,
 3. biti tjelesno i duševno, sposobni za obavljanje poslove zaštite (ljekarsko uvjerenje),
 4. imati najmanje završenu srednju školu: 
  1. za poslove fizičke zaštite srednju školu bilo kojeg smjera,
  2. za poslove tehničke zaštite treba imati školu tehničkog smjera (4 godine),
  3. za odgovorno lice najmanje višu školsku spremu,
 5. protiv vas se ne smije voditi krivični postupak, ne smijete biti osuđivani za krivično djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim krivičnih djela protiv sigurnosti javnog prometa, niti biti odgovorni za prekršaj protiv javnog reda i mira sa obilježjem nasilja,
 6. ne možete se zaposliti u agenciji ukoliko  vas je bilo koji organ za provođenje zakona u BiH otpustio zbog nesavjesnog vršenja dužnosti i ili vas je COMSFOR smijenio iz vojne službe.

Obavezna dokumentacija kod zapošljavanja za radno mjesto ČUVAR ili TEHNIČAR:

 1. kopija lične karte,
 2. uvjerenje o mjestu, prebivališta – CIPS prijava,
 3. Certifikat fizičke ili tehničke zaštite (4 ovjerene kopije), odnosno Ovlašćenje za obavlja poslova zaštite u RS-u, 
 4. 2 slike (2dimenzija 25x32mm),
 5. diploma (ovjerena kopija),
 6. ljekarsko uvjerenje (original ili ovjerena kopija),
 7. uvjerenje o državljanstvu (ovjerena kopija),
 8. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (sa suda prema mjestu prebivališta),
 9. da niste osuđivani za kazneno djelo (Izvod iz Kaznene evidencije MUP -a prema mjestu rođenja),
 10. uvjerenje da niste kažnjavani za prekršaj javnog reda i mira (Izvod iz prekršajne evidencije MAP-a prema mjestu prebivališta),
 11. račun u banci,
 12. porezna kartica.

Sve pristigle biografija i upiti za posao se pohranjuju u bazi podataka Odjela ljudskih resursa, te zavisno od potreba za novim uposlenicima i teritorijalnim područjem za koji su isti potrebni organizujemo testiranje kandidata.

Zakonom o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu imovine u F BiH i Zakonom o agencijama za obebjeđenje lica i imovine i privatnoj detektivskoj djelatnosti u RS predviđa se sljedeće:

Fizička zaštita, prema ovom Zakonu, bliska je zaštita ljudi i imovine od uništenja, oštećenja, krađe i drugih oblika opasnog ili štetnog djelovanja na zdravlje i život ljudi, odnosno na imovinu “i fizička zaštita osoba u pokretu (bliska zaštita)”.

Tehnička zaštita, prema ovom Zakonu, zaštita je ljudi i imovine tehničkim sredstvima i opremom namijenjenim za te potrebe. 

Odnosno,

Pripadnici obezbjeđenja neposredno preduzimaju mjere propisane ovim zakonom radi sprečavanja protivpravnih radnji kojima se otuđuje, oštećuje ili na drugi način ugrožava imovina, koju obezbjeđuje i sprečava ugrožavanje fizičke sigurnosti lica koje se obezbjeđuje.