SEC ONE PLUS

SEC ONE PLUS je jedinstven proizvod na bosankohercegovačkom tržištu privatne zaštite. Riječ je proizvodu tehničke zaštite koji ujedinjuje ugradnju protuprovalnog sistema i sistema vatrodojave prozvođača Ajax i dolazak mobilnog interventnog tima po bilo kojem alarmu. Ovaj sistem je pristupačne cijene, sve komponente sistema su bežične i vrlo lako se montiraju u vašem domu ili manjem poslovnom prostoru. Pogodan je i za zaštitu vikendica, garaža ili drugih manjih objekata. Bez obzira da li vam se više sviđa crna ili bijela varijanta komponenti sistema, jednako su pouzdane da se ne biste brinuli.

Da ne biste brinuli, posebne pogodnosti za korisnike SEC ONE PLUS sistema su:

 • Vaš prostor štiti najveća agencija za zaštitu u BiH koja ugrađuje najnagrađivaniji bežični sistem tehničke zaštite u Evropi
 • U slučaju alarm na vašu adresu dolazi jedan od 35 intervencijskih timova koliko ih imamo u BiH
 • Mogućnost upravljanja sistemom putem mobilnog telefona
 • Imate uvijek na raspolaganu vezu sa dojavno-operativnim centrom 24/7
 • Nema potreba za ulaganjem u sistem, jer sistem je u vlasništvu SEC ONEa
 • Posebne karakteristike sistema koji zna prepoznati kretanje kućnih ljubimaca od ulaska osoba
 • Brza ugradnja u objektu, moguća čak u 15 minuta
 • Mogućnost jednostavnog prijenosa sistema i ugovorene usluge ukoliko se vlasnik preseli na drugu lokaciju
 • Dvostruka veza sa dojavno-opeartivnim centrom (internet i data kartica)
 • Prihvatljiva mjesečna cijena ukupne usluge
 • Besplatna podrška centra za aktivaciju mobilne aplikacije,
 • Mogućnost ugradnja smart home sistema koji je iz istog programa.

Minimalna cijena sadržava mjesečnu ratu za korištenje sistema tehničke zaštite koji sadržava: jednu centralu – hub, jedan detektor pokreta, jedan magnet otvaranja vrata i jedne unutrašnje sirene uz uslugu dolaska intervencije po alarmu i iznosi 87KM mjesečno uz obavezu korištenja usluge minimalno 24 mjeseca. U cijenu je uključena instalacija sistema. 

U slučaju kvara, naša obaveza je da u što kraćem ruku na vašoj lokaciji objezbijedimo isti ili noviju verziju elementa sistema. Cijena se uvećava ukoliko želite više elemenata u sistemu tehničke zaštite. Ako je riječ o objektu koji ima više otvora i nalazi se na prizmelju, svakako preporučujemo postavljanje više od jednog senzora pokreta i magneta za vrata ili prozor.

Na primjer, ukoliko se odlučite da želite imati senzor dima i uz to i senzor prisustva CO u vašem domu cijena mjesečne rate će biti veća. Pored ovih senzora, na raspolagnju vam je i senzor za praćenje temperature i vlažnosti u vašem domu. Svaki alarm i vrijednost očitana na senzorima će vam automatski biti dostavljena na aplikaciju instaliranu na vašem mobilnom telefonu. 

Ako želite svoj alarm uključivati i isključivati na tastaturi u svom domu imamo bežičnu varijantu crnu ili bijelu. Iako na samoj aplikaciji na vašem mobilnom aparatu postoji opcija panik tipke, možda želite imati fizički panik tipku na svojim ključevima ili negdje u stanu. I to može biti dio sistema.

Želite imate nevidljivu senzor zavjesu ili detektor loma stakla i to su komponente koje su na raspolaganju u Ajax sistemu. Toliko toga vam je na raspolaganju da ne biste brinuli.

Ukoliko renovirate svoj stan, svakako razmislite o mogućnostu ugradnje smart home utičnica i prekidača kojima možete upravljati putem mobilne aplikacije. Da ne biste brinuli, na raspolagnju vam je i mogućnost ugradnje senzora prisustva vode koji u slučaju poplve automatski zatvara glavni dovodni ventila u vašem domu. Sve unutar jedog unificiranog pouzdanog sistema tehničke zaštite doma.

Više o brendu Ajax.