OSCE

Sec One u Sarajevu obezbjeđuje ambasade i rezidencije više od 15 zemalja. Strana predstavništva, ambasade i rezidencije u BiH su u Sec Oneu našli pravog partnera koji ima globalno iskustvo.

Mandat OSCE-a u Bosni i Hercegovini uspostavljen je prema Općem okvirnom sporazumu za mir potpisanom u Parizu u decembru 1995. godine. Od tada se BiH suočava sa zadatkom ponovne izgradnje države kao jednog multietničkog, demokratskog društva.

OSCE je jedna od glavnih organizacija odgovornih za pružanje pomoći BiH tokom ove tranzicije. Misija je razvila programe u oblasti poticanja razvoja demokratskih političkih institucija na svim nivoima vlasti u BiH, od mjesnog do državnog nivoa.

Tehnička i povremena fizička zaštita Misije OSCE-a u BiH

Agencija za zaštitu ljudi i imovine Alarm West, nakon toga Securitas, a sada SEC ONE pruža usluge tehničke zaštite za potrebe Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini od sredine 1997. godine, a usluge povremenih obilazaka pripadnika fizičke zaštite terenskih ureda Misije od 1. jula 2007. godine.  Misija OSCE-a u BiH veoma je zadovoljna profesionalnim i kooperativnim odnosom Agencije Sec One, kvalitetnom uslugom i opremom, te ispoštovanim vremenskim rokovima.

“Sec One je kompanija koja u potpunosti zadovoljava suvremene svjetske standarde sa veoma izraženom tendencijom ka daljem napredovanju i praćenju svih tehničkih i tehnoloških dostignuća. S obzirom na dosadašnje iskustvo, može se reći da kompanija posjeduje vrhunske kapacitete za bilo koju vrstu poslova vezanih za bezbjednost i osiguranje objekata, kao i veoma kvalitetan servis. Naglašavam da Misija OSCE-a u BiH do sada nije pretrpjela nikakvu materijalnu štetu prouzrokovanu nemarom ili nesavjesnim radom radnika Agencije za zaštitu Alarm West/Securitas/Sec One.” – Edin Mulaganović, Šef sigurnosti Misije OSCE-a u BiH.