Istorijat

1996

Mirsad Ćatić i Bo-Christer Ribberfalk, kao predstavnik Švedske, osnovali su društvo Alarm West sa sjedištem u Mostaru, BiH. Nakon par teških godina po osnivanju Agencije Alarm West u Mostaru, Alarm West dobiva novi zamah u poslovanju ulaganjem Švedske međunarodne agencije (SIDA).

1999

Od trenutka kada Mirsad Ćatić postaje jedini vlasnik, Alarm West počinje svoju veliku borbu na još uvijek ratom uništenom tržištu u Bosni i Hercegovini. Pored generalne nezainteresovanosti za privatnu zaštitu na tržištu, dva glavna problema sa kojima su se susretale sve agencije, pa i Alarm West su bila: poteškoće kod nabavke opreme za tehničko objezbjeđenje i nepostojeća zakonska regulativa koja bi uređivala ovu djelatnost.

2003

Kako bi unaprijedili pokrivenosti tržišta, Alarm West Mostar sklapa partnerski ugovor sa Alarm Westom - obezbjeđenje lica i imovine Banja Luka i poslovanje se širi na teritoriju Republike Srpske. Investiranjem u još dvije agencija za zaštitu, ukupan broj uposlenih se penje na 900 i grupacija postaje najveći sistem privatne zaštite u BiH.

2006

Ujedinjavanjem vlasništva, ukazala se potreba za formiranjem zajedničkih službi i potpuno nove organizacije unutar agencija. U godinama koje slijede je to rezultiralo krovnim preduzećem - AWG d.o.o. koje je preuzelo poslovanje u Eagle Sigurnost 2008. godine. Broj uposlenih se povećao na 1300.

2010
Nakon kratkih i uspješnih pregovora, u decembru 2010. godine, Securitas AB ulaže sredstva i time postaje vlasnik AWG-a koji se preimenuje u Securitas BH. Uspostavljenje preciznih sistema upravljanja, obuke radnika i kontrole kvalitete usluge za sve vrste zaštite u agencijama Securitasa BH čini da Securitas bude dominantno najveće i najbolje preduzeće za privatnu zaštitu punih deset godina u BiH. Broj uposlenih je u jednom trenutku bio 2000.
2022

Securitas AB se povlači sa tržišta u BiH. Vlasništvo grupacije preuzimaju lokalni investitori i naziv se mijenja u SEC ONE GROUP. Group i dalje ostaje osnivač dvaju agencija koje se sada zovu SEC ONE Agencija i SEC ONE MOBILE Agencija za zaštitu sa sjedištem u Sarajevu.