Smjernice rada

Tokom članstva u globalnom preduzeću, SEC ONE je imao za cilj da svi zajedno činimo naš svijet sigurnijim mjestom. Ideja da zajedno svojim djelovanjem obezbjeđujemo miran život svima, prvo našim klijentima a onda i društvu u cijelini ostaje naša trajna misija. Također, i dalje ćemo zasnivati naš svakodnevni radi edukaciju uposlenih na vrijednostima: poštenje, spremnost i uslužnost.

Tri glavna sredstva za ostvarenje tog cilja su:

  1. Odgovorno poslovanje u skladu sa svim lokalnim i međunarodnim propisima.
  2. Osluškivanje potreba svih naših klijenata, predviđanje i spriječavanje potencijalnih opasnosti.
  3. Ulaganje u naše uposlene.

Ulaganje u naše uposlene se ogleda prije svega u kontinuiranoj edukaciji, kako onoj koja je propisana zakonom o Agencijama u sva tri entiteta, tako i dodatnoj edukaciji čija se tematika prilagođava stanju i potrebama na terenu.