Rukovodioci centralnih odjela

Edin Hukić

Direktor preduzeća

Mirsada Ćatić Šuvalija

Direktor finansija

Daniela Gogić

Direktor marketing, komunikacija i kadrovske službe

Sven Badurina

Rukovodilac dojavno-operativnog centra

Edin Palo

Rukovodilac tehnike

Ferid Paldum

Rukovodilac transporta novca