Zaštita bez zaštitara na objektu

Ukoliko vaš objekat nema potrebu za stalnom prisutnosti zaštitara, imamo cjenovno pristupačnije tehnološko rješenje – Kontinuirano praćenje video nadzora sa vašeg objekta u našem dojavno-operativnom centru. Možemo ponuditi i opciju – Video nadzor po alarmnom događaju, gdje se po aktiviranju detektora pokreta, uključuje prijenos slike sa vašeg objekta do našeg operatera koji glasovno upozorava osoba koje se kreću bez dozvole na štićenom objektu i u isto vrijeme šalju interventni tim na lokaciju. 

 

U našem dojavno-operativnom centru se nalazi tim uposlenika koji 24 sata nadgledaju objekte čiji video nadzor pratimo u okviru ove usluge. Svaka kamera daje bolji pregled situacije zaštitaru u centru nego zaštitar koji bi bio na objektu.

Najbolje rješenje o zaštiti objekta bez zaštitara na objektu može vam ponuditi regionalni rukovodilac Samir Softić +387 61 204 692.

Ili popunite kontakt formular i mi ćemo vam se javiti u najkraćem mogućem roku.